Zajazd Kwadrat

(32) 261 63 74

kwadratdg@gmail.com

 

Dąbrowa Górnicza

ul. A. Puszkina 41

 

Skontaktuj się lub odwiedź nas!

Zapraszamy Cię do naszej restauracji w Dąbrowie Górniczej.

Dane kontaktowe

(32) 261 63 74

kwadratdg@gmail.com

Jak dojechać ?

ul. A. Puszkina 41

42-530 Dąbrowa Górnicza

Jesteśmy w Social Media

https://www.facebook.com/ZajazdKwadrat/

https://m.me/ZajazdKwadrat

Nr rachunku bankowego

27 1020 2498 0000 8402 0515 3061

Formularz kontaktowy

  Szanowni Państwo

  Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kwadrat S.C. B. Staszek, E. Ziętek z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Puszkina 41.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do niezbędnych działań pozwalających na wykonanie umowy o świadczenie usług na podstawie art.6 ust. 1 lit.b. Podanie danych jest obowiązkiem, który znajduje oparcie w przepisach prawa oraz umowie i bez ich podania zawarcie i wykonywanie umowy nie jest możliwe.
  3. Znajdujące się w naszym posiadaniu dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wykonującym w naszym imieniu określone czynności zmierzające do zrealizowania naszych obowiązków. Podmioty te to m.in. te, którym powierzamy wykonywanie zadań polegających m.in. na obsłudze systemów teleinformatycznych, spraw płatniczych, spraw księgowych i podatkowych.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Kwadrat S.C. przez okres obowiązywania umowy lub przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów w których są przetwarzane.
  5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Możliwość skorzystania z określonych uprawnień jest uzależniona od spełnienia w danym przypadku przesłanek określonych przepisami prawa.
  6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do tzw. Państw Trzecich.
  7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru powołanego zgodnie z art.51 ustawy z dn. 27 kwietnia 2016r.
  8. Ze względu na bezpieczeństwo Państwa wizerunek będzie przetwarzany poprzez system monitorujący przez: Kwadrat S.C. B. Staszek E. Ziętek oraz przez głównego właściciela budynku tj. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno- budowlane „WIKOS”.

  Nasze dane kontaktowe:
  KWADRAT S.C. B.STASZEK E.ZIĘTEK
  ul. Puszkina 41,42-530 Dąbrowa Górnicza
  adres e-mail: kwadratdg@gmail.com
  tel.: 32 2616374